Sivukartta  |  Tulostettava versio Tulosta  |  Tekstin koko: Suurenna tekstin kokoa Pienennä tekstin kokoa

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä

Handikapporganisationernas ungdomssamarbetsgrupp
The Youth League of Finnish Disabled organisations

Organisaatio

VNY on 1970-luvun lopulla muotoutunut vapaamuotoinen yhteis-työfoorumi, jossa tällä hetkellä toimii 11 vammaisjärjestöä. Järjestöjä edustavat joko järjestössä nuorisotyötä tekevä toimihenkilö tai toiminnassa mukana olevat nuoret. VNY:llä ei ole sääntöjä eikä sitä ole rekisteröity. VNY kokoontuu vuorotellen eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. VNY:n puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteeri valitaan joka kokouksessa erikseen.

Tehtävät

  • Vaikuttaa valtakunnalliseen nuorisopolitiikkaan tekemällä tarvittaessa aloitteita ja kannanottoja nuoria koskeviin kysymyksiin vammaisten nuorten etujen mukaisesti.
  • Kouluttaa nuorisotyön opiskelijoita ymmärtämään vammaisten nuorten oikeuksia, tarpeita ja toiveita sekä kouluttaa opiskelijat ottamaan työssään huomioon myös vammaiset nuoret.

Tavoitteet

  • Vammaisten nuorten täysivaltainen yhteiskunnallinen osallistuminen mm. kunnallisen ja alueellisen nuorisotyön kautta.
  • Varmistaa, että nuoret jatkavat myös tulevaisuudessa aktiivista toimimistaan vammaisjärjestöissä.
  • Kehittää vammaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä nuorisotyön alalla, kuten nuorten oikeuksien valvontaa, järjestöjen välistä tiedonkulkua ja nuorisotyötä tekevien toimihenkilöiden koulutusta.
  • Kehittää eri tavoin vammautuneiden nuorten keskinäistä ymmärrystä. Järjestää seminaareja ja tapahtumia.

Talous

VNY:llä ei ole jäsenmaksua eikä omaa budjettia. Vapaamuotoisuutensa vuoksi VNY ei saa suoraa taloudellista tukea. Tapahtumista aiheutuvat kulut jaetaan jäsenjärjestöjen kesken sen mukaan kuin järjestöjen nuoria osallistuu kyseiseen tapahtumaan. Järjestäessään koulutustilaisuuksia jäsenjärjestöjensä nuorisotyöntekijöille tai nuorille jäsenille saa VNY opintokeskukselta pientä valtionosuutta, jota järjestöt vuorollaan hakevat.

Eri vammaisjärjestöissä tehtävä nuorisotyö

Nuorisotyö on edustamansa vammaryhmän nuorten oikeuksien valvomista, palveluja, tiedotusta ja koulutusta. Nuorisotyö kohdistuu pääosin alle 29-vuotiaisiin, ikärajat ovat järjestökohtaisia.

Nuorten jäsenten määrä vammaisjärjestöissä vaihtelee sadoista tuhansiin nuoriin. Nuorisotyötä tekee usein yksi toimihenkilö apunaan luottamuspohjainen nuorisotoimikunta /-valiokunta.

Osa VNY:n jäsenjärjestöistä on jäsenenä Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä.

Viestiä voit lähettää VNY:n jäsenjärjestöille
sähköpostiosoitteeseen vny(at)mtkl.fi

Jäsenet

Epilepsialiitto ry   
Invalidiliitto ry   
Kuuloliitto ry  
Kuurojen Liitto ry  
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden Keskusliitto ry
Nuorisoyhteistyö Seitti
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Suomen CP-liitto ry  
Suomen kuurosokeat ry

 
 
Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy